1399 جمعه 17 مرداد
فروش دستگاههای بدنسازی تک نام اسپرت
TakNam Sport Groups Co
عناوین خبری :
  • سري ناتيلوكس

  • حرفه اي بودن را با دستگاه هاي تك نام اسپرت تجربه كنيد

  • جدیدترین دستگاههای بدنسازی با تک نام اسپرت

  • ت.لید کننده دستگاه بدنسازی تک نام اسپرت

  • بالاترین کیفیت با دستگاههای بدنسازی تک نام اسپرت
امکان انجام حرکات شامل قفسه سینه جلو بازو پشت بازو جلو پا مناسب برای سایر اعضا
برای جلوگیری از درگیر شدن عضلات سرینی و هسمترنیگ، در طول حرکت با دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی پشت خود را صاف نگه دارید.
در زمان انجام حرکت با دستگاه بدنسازي جلو پا باید از سرعت متوسط بهره بگیرید و از سرعت دادن بی مورد به آن خوداری کنید.سعی کنید مقدار وزنه را طوری انتخاب کنید که بدون هیچ کم و کاستی به تکرار های گفته شده دست یابید.
Bootstrap Slider