1399 دوشنبه 13 مرداد
فروش دستگاههای بدنسازی تک نام اسپرت
TakNam Sport Groups Co
عناوین خبری :

تجهیزات قدرتی وزنه آزاد
Plate Loaded
طراحی مدرن.زوایای استاندارد .کیفیت برتر
گروه تولیدی صنعتی تک نام اسپرت تجهيزات قدرتي و وزنه آزاد را از لوله و لوله بیضی با استفاده از طراحان و مهندسين حرفه اي با زوایای استاندارد جهانی تولیدودردسترس ورزشکاران حرفه ای قرار داده است
تجهیزات قدرتی وزنه آزاد