1399 دوشنبه 13 مرداد
فروش دستگاههای بدنسازی تک نام اسپرت
TakNam Sport Groups Co
عناوین خبری :

تجهیزات ماشینی طرح اورینت
Machines
طراحی مدرن.زوایای استاندارد .کیفیت برتر
در هنگام تمرين با تجهيزات ماشيني بدنسازي ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ بدنسازي ﺑﻪورزش كارﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼﺧﺎﺻﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ورزش كار ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻋﻀﻼﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ.
تجهیزات ماشینی طرح اورینت